Mäklarinformation

Brf Ryttarstugan Östra består av 74 lägenheter och ligger i Täby Park. Totalt består hela kvarteret, som även består av Brf Ryttarstugan Västra, av 163 lägenheter. 

Föreningsform

Brf Ryttarstugan Östra. Organisationsnummer 769639-6287.

Ekonomi

Styrelsen fattade under 2023 beslut om avgiftshöjningar. För 2024 planeras inga ytterligare höjningar men styrelsen bevakar noga utveckling.

Förvaltning

Fastighetsförvaltning och administration sköts av JM@Home AB.

TV, telefoni & bredband

Föreningen har avtal med Telia och har så kallad Triple Play-funktion som levererar Digital-tv, telefon och Internetanslutning. Kostnaden ingår i månadsavgiften.

Individuell varmvatten- och elmätning

Huset har mätare installerad till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Det avlästa mätvärdet blir underlag för utdebitering av varje lägenhets varmvattenförbrukning och kostnad. Mätningen startar från det att man har flyttat in i sin lägenhet.

Debitering av el sker retroaktivt första månaden i varje kvartal (januari, april, juli och oktober) och kommer på månadsavin. På avin specificeras vilken mätperiod som avses samt förbrukning.

Uppvärmning

Huset har en central frånluftsvärmepump. Frånluften från lägenheterna passerar genom en värmeväxlare som är ansluten till en värmepump

El-avtal

Föreningen har individuell mätning och debitering (IMD). Medlemmar behöver därför inte teckna egna elavtal för sin hushållsel.

Försäkringar

Fastigheterna är försäkrade via Trygg-Hansa. Medlemmar uppmanas att teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Parkering

I föreningens garage som drivs gemensamt med grannföreningen finns 43 parkeringsplatser för föreningens medlemmar. Av dessa är fem parkeringsplatser försedda med laddbox för elbil, därtill finns tre MC-platser. I dagsläget är det kö till garageplatserna.

Gemensamma utrymmen

Till alla lägenheter följer ett förråd. Ett fåtal extra förråd finns att hyra.

I varje hus finns cykelrum.

Föreningen har ingen gemensam tvättstuga.

I föreningen finns en innergård som förvaltas gemensamt med grannföreningen Ryttarstugan Västra.

Renoveringar/ombyggnation

Bostadsrättshavare förväntas stämma av renoveringar/ombyggnationer med styrelsen innan renovering påbörjas. I föreningens stadgar och ordningsregler framgår vilka åtgärder som kräver tillstånd från styrelsen.

Överlåtelseavgift

Max 2,5 % av aktuellt prisbasbelopp. Avgiften faktureras köparen.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Avgift för andrahandsupplåtelse tas ut med belopp som maximalt per lägenhet och år får uppgå till 10 % av prisbasbeloppet för innevarande år.

Medlemskap/ överlåtelse

Ansökan om medlemskap med aktuella handlingar ska skickas till:

Brf Ryttarstugan Östra
c/o JM AB 
169 82 Stockholm

Stadgar och årsredovisning

Bifogade dokument