Trygg Brf

Vår märkning

Kvalitetsmärkningen Trygg BRF är framtagen av branschinitiativet Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige för att göra marknaden för nyproduktion mer välfungerande och sund.

Den bostadsutvecklare som ansöker om kvalitetsmärkningen Trygg BRF måste uppfylla en rad krav som berör hela processen, från vad som ska ingå i ansökan, ordning på bygglov, ansvarsförsäkringar och garantiåtaganden till vad som ska ingå i överlämningen av projektet. När projektet godkänts av Trygg BRF betyder det att det uppfyller fler och tuffare villkor än vad lagstiftningen och myndigheternas regelverk kräver.

Kraven som ska uppfyllas kan delas in i tre kategorier: ekonomilångsiktighet och trygghet.

Varför Trygg BRF?

Att köpa en nyproducerad bostadsrätt är att visa tillit. Bostadsutvecklaren får förtroendet att bygga ditt nya hem och du räknar förstås med att det görs på en hållbar grund. Lika rimligt som är det är för dig att anta att bottenplattan som huset vilar på är stadig, lika rimligt är det att kräva ett stabilt utgångsläge för din nya bostadsrättsförening.

Därför finns kvalitetsmärkningen Trygg BRF. Med den kan du räkna med att föreningens ekonomi är ordentligt dokumenterad från start. För dig som köpare är det både tidsbesparande och tryggt att veta att din nya BRF har redovisat viktiga uppgifter för en oberoende aktör.

Läs mer på https://tryggbostadsrattsmarknad.se/var-markning/#varfor-tryggbrf